εἰσαχθέντος


εἰσαχθέντος
см. ἐισ—άγω

Ancient Greek-Russian simple. 2014.